Boluspor Kulübü Resmi Web Sitesi

Tüzük

TÜZÜK İÇERİĞİ
SAYFA 1
MADDE 1: Kulübün adı, renkleri, adresi, şubesi
MADDE 2: Kulübün amacı
MADDE 3: Faaliyet alanları
MADDE 4: Kurucu üyeler
SAYFA 3:
MADDE 5: Üye olma ve üyelerin hakları
SAYFA 4:
MADDE 6: Üyelikten çıkma ve çıkarılma
SAYFA 5:
MADDE 7: Derneğin Organları
MADDE 8: Genel Kurul toplantı zamanı, toplantı yeri, çağrı usulü, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü görevleri, oy kullanma ve karar alma, toplantısız alınan kararlar
SAYFA 8:
MADDE 9: Yönetim Kurulunun teşkili, Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi, görev ve yetkileri
SAYFA 9:
MADDE 10: Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri
SAYFA 10:
MADDE 11: Denetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri
SAYFA 11:
MADDE 12: Derneğin iç denetimi
MADDE 13: Boluspor Yüksek Divan Genel Kurulu’nun oluşumu görev ve yetkileri ile başkanlık divanı
SAYFA 13:
MADDE 14: Derneğin defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler
SAYFA 15:
MADDE 15: Kulübün bütçesi
MADDE 16: Derneğin gelir kaynakları ile gelir ve gider işlemleri
SAYFA 17:
MADDE 17: Taşınmazların bildirilmesi
MADDE 18: Genel Kurul sonuç bildirimi
SAYFA 18:
MADDE 19: Yurtdışından yardım alma bildirimi
MADDE 20: Kamu Kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim
MADDE 21: Değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 22: Derneğin borçlanma usülleri
MADDE 23: Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği
SAYFA 19:
MADDE 24: Derneği feshi ve mal varlığının tasfiye şekli
SAYFA 20:
MADDE 25: Giriş yasağı
MADDE 26: Hüküm eksikliği

BOLUSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.