BOLUSPOR

resmi web sayfası

Boluspor Boluspor Kulübü Header ok

Tüzük


Untitled Document
TÜZÜK İÇERİĞİ
 • SAYFA 1
 • MADDE 1: Kulübün adı, renkleri, adresi, şubesi
 • MADDE 2: Kulübün amacı
 • MADDE 3: Faaliyet alanları
 • MADDE 4: Kurucu üyeler
 • SAYFA 3:

 • MADDE 5: Üye olma ve üyelerin hakları
 • SAYFA 4:
 • MADDE 6: Üyelikten çıkma ve çıkarılma
 • SAYFA 5:
 • MADDE 7: Derneğin Organları
 • MADDE 8: Genel Kurul toplantı zamanı, toplantı yeri, çağrı usulü, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü görevleri, oy kullanma ve karar alma, toplantısız alınan kararlar
 • SAYFA 8:
 • MADDE 9: Yönetim Kurulunun teşkili, Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi, görev ve yetkileri
 • SAYFA 9:
 • MADDE 10: Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri
 • SAYFA 10:
 • MADDE 11: Denetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri
 • SAYFA 11:
 • MADDE 12: Derneğin iç denetimi
 • MADDE 13: Boluspor Yüksek Divan Genel Kurulunun ?oluşumu görev ve yetkileri ile başkanlık divanı
 • SAYFA 13:
 • MADDE 14: Derneğin defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler
 • SAYFA 15:
 • MADDE 15: Kulübün bütçesi
 • MADDE 16: Derneğin gelir kaynakları ile gelir ve gider işlemleri
 • SAYFA 17:
 • MADDE 17: Taşınmazların bildirilmesi
 • MADDE 18: Genel Kurul sonuç bildirimi
 • SAYFA 18:
 • MADDE 19: Yurtdışından yardım alma bildirimi
 • MADDE 20: Kamu Kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim
 • MADDE 21: Değişikliklerin bildirilmesi
 • MADDE 22: Derneğin borçlanma usülleri
 • MADDE 23: Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği
 • SAYFA 19:
 • MADDE 24: Derneği feshi ve mal varlığının tasfiye şekli
 • SAYFA 20:
 • MADDE 25: Giriş yasağı
 • MADDE 26: Hüküm eksikliği