BOLUSPOR

resmi web sayfası

Boluspor Boluspor Kulübü Header ok

Boluspor Halı Saha ve Kafeterya İşletmeciliği İhale Şartnamesi


Karaçayır Mah. Murat Canbaş Caddesinde bulunan Boluspor Kulübüne ait iki adet halı saha ve kafeterya 5 yıllığına 19.02.2019 Salı günü saat 13:00’de Boluspor Kulübü Sosyal Tesislerinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

İhale şartnamesi 1.000.00 TL karşılığı Kulübümüzden temin edilebilecektir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfına koyması gerekmektedir.

  • Kanuni İkametgah ve Kimlik fotokopisi
  • Tebligat adresi gösterir belge.
  • Tüzel kişiliği temsilen katılacaklar noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
  • Vekâleten katılanlar için Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
  • Geçici teminat bedeli olan 20.000.00 TL’nin yatırıldığına dair makbuz, banka dekontu.
  • Şartname bedeli 1.000.00 TL’nin yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu. Anılan bedeller nakden Boluspor Kulübü İktisadi İşletnesine doğrudan veya ‘BOLUSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ’nin İş Bankası Bolu Şubesindeki TR42 0006 4000 0014 3001 2935 66 IBAN numaralı hesabına yatırabileceklerdir.
Tüm Haberleri Gör